อีเมล์ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เพิ่มคนเข้าเว็บไซต์ FREE

เพิ่มคนเข้าเว็บไซต์ เพิ่มลูกค้า ปั่นคนเข้า กับ ดีไฮ (DeeHi) และเราจะเติบโตไปพร้อมๆกัน ให้เว็บไซด์คุณ

เพิ่มคนเข้าเว็บไซต์
เพื่อคนเข้าเว็บไซต์คุณเยอะขึ้น ก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์คุณ
 • งบประมาณสร้างคนเข้าราคาสบายๆ
 • กำหนดช่วงที่ต้องการให้คนเข้าได้ตามที่คุณต้องการ
 • มีรายงานที่ละเอียดชัดเจนและโปร่งใส
 • คนใช้งานจริงๆ ไม่มีบอท
ผู้โฆษณา
 • กำหนดการคิดค่าโฆษณาตามที่คุณต้องการได้
 • กำหนดงบประมาณที่จะใช้ลงโฆษณาได้
 • ลงโฆษณาได้ทั้งแบบข้อความและมัลติมีเดีย
 • เปิด/ปิด การแสดงโฆษณาได้ทุกเมื่อ
 • มีรายงานที่ละเอียดชัดเจนและโปร่งใส
ผู้ร่วมสร้างรายได้
สร้างรายได้ให้กับเว็บไซต์ของคุณ ง่าย และรวดเร็ว เพียงนำโค้ด ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ คุณจะได้รับส่วนแบ่งทันที เมื่อคนที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณและคลิกที่โฆษณานั้น
 • ได้รับส่วนแบ่งรายได้สูงถึง 40% จากราคาโฆษณา
 • จัดการรูปแบบโฆษณาได้ด้วยตนเองอย่างง่าย
 • มีรายงานที่ละเอียดชัดเจนและโปร่งใส
 • รับรายได้ เมื่อครบ 1000 บาท จ่ายทุกวันศุกร์
 • รับรายได้ โดยการโอนเข้าบัญชี
DeeHi :ดีไฮ เพิ่มคนเข้าเว็บไซต์ เพิ่มทราฟฟิก โฆษณา สร้างคน เพิ่มลูกค้าบนเว็บไซต์